Tilrettelagt dagaktivitet

Vi tilbyr gårdsrelaterte aktiviteter i dagsenter tiden; arbeid med dyrene, skogsarbeid, riding, snømåking, gressklipping, vedikehold og vaktmester oppgaver


Faste oppgaver med tydelig struktur


Samhandling med dyrene


Fokus på personlig utvikling og fremming av egne ressurser


Lystbetont arbeid


Være en del av et fellesskap


Har du ikke dagsenter plass, men trenger et aktivitetstilbud- da er vi rette stedet for deg!


Må ha med egen ledsager.