Ridefysioterapi

På gården er det to fysioterapeuter som driver med ridefysioterapi. For å delta på ridefysioterapi trengs en henvisning fra fastlege.


For deltagelse kontakt Fana og Ytrebygda fysioterapitjeneste for barn og unge. 


Hva: en metode der fysioterapeuten bruker hestens bevegelser som grunnlag i behandlingen


Hvem kan delta: Alle


Her kan du lese mer om ridefysioterapi:

https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Ridefysioterapi