Maren-Kristine

Maren-Kristine er fast ansatt på gården som stallmester.

Dette innebærer blant annet daglig drift av stall, og kundebehandling.